Hoe werkt het?

Al onze activiteiten vindt u in het kopje programma:

  • In het programmaboekje zijn de activiteiten voor kinderen en jongeren in oranje aangegeven.
  • Iedereen moet zich voor elke activiteit aanmelden, tenzij aangegeven is dat dit niet nodig is. Bij elke activiteit staat bij wie u zich moet aanmelden en vóór welke datum.
  • Mocht een activiteit, waarvoor u zich heeft opgegeven, niet door kunnen gaan omdat er onvoldoende belangstelling voor is, dan ontvangt u daarover tijdig een e-mailtje of een telefoontje.
  • Als er kosten verbonden zijn aan een activiteit, dan betaalt u die aan het begin van de activiteit aan de contactpersoon. Wilt u zo vriendelijk zijn om met gepast geld te betalen.
  • Mochten u en/of uw (klein)kinderen willen deelnemen aan één of meer activiteiten maar zijn de kosten voor u een belemmering, neem dan contact op met Femke of Mieke. We zullen dan samen met u bekijken of het declaratiefonds van de gemeente voor u een oplossing kan bieden.

Vragen?

Neem voor meer informatie of vragen contact op met:
Femke Dotman: f.dotman@krachtigkrommerijn.nl of
Mieke Hilhorst: m.hilhorst@bunnikbeweegt.nl.