.

In de zomer is het leuk in Bunnik, Odijk en Werkhoven!

Om dit zo te houden hebben wij uw hulp nodig!

In de zomer van 2020 hebben 1350 mensen, jong en oud, mee gedaan aan één van de activiteiten van het zomerschool programma.

Voor de zomer van 2021 heeft de initiatiefgroep weer mooi programma gemaakt.

Draagt u de zomerschool een warm hart toe?

Financiële hulp kunnen wij goed gebruiken, uw hulp!

Bijdragen kan vanaf €1,00!  Alle kleine beetjes helpen!

NL10 RABO 0105589225 van Stichting Krachtig Krommerijn, o.v.v. De Zomerschool 2021.

Heel erg bedankt namens de initiatiefgroep: