.

In de zomer is het leuk in Bunnik, Odijk en Werkhoven!

 

Om dit zo te houden hebben wij uw hulp nodig!

In de zomer van 2019 hebben 1600 mensen, jong en oud, mee gedaan aan één van de activiteiten van het zomerschool programma.

Komende zomer gaat de initiatief groep weer een mooi programma maken.

Draagt u de zomerschool een warm hart toe?

Voor het maken van het programmaboekje hebben we financiële hulp nodig, uw hulp!

Bijdragen kan vanaf €1,00!  Alle kleine beetjes helpen!

NL10 RABO 0105589225 van Stichting Krachtig Krommerijn, o.v.v. De Zomerschool 2020.

Heel erg bedankt namens de initiatiefgroep: